Uppdatera WordPress

Det är är del 3 av 5 i artikelserien Löpande underhåll för WordPress

WordPress i sig självt, ditt tema och alla tillägg du använder uppdateras regelbundet av flera olika orsaker: nya funktioner, vanliga buggfixar och säkerhetsuppdateringar.

Kärnan, själva WordPress, kommer i nya versioner med ny funktionalitet 3 gånger per år. Mellan dessa versioner släpps också säkerhetsuppdateringar. Eftersom det är just säkerhetsuppdateringar så ska man försöka installera de så fort som möjligt.

Utöver det uppdateras både teman och tillägg med olika frekvens. Eftersom det är olika upphovsmän som står bakom så går det inte att säga något generellt om hur ofta det sker eller hur bra uppdateringarna fungerar.

Vad händer om man inte uppdaterar

Om man struntar i att uppdatera WordPress och tillägg så kommer man nästan garanterat att stöta på problem förr eller senare. En ganska stor andel av alla nya versioner som släpps är faktiskt just säkerhetsuppdateringar. En site som aldrig får uppdateringar kommer därför förr eller senare att ha säkerhetshål vilket såklart inte är acceptabelt eftersom det kan leda till att din site blir hackad. Det är dessutom inte ens säkert att du märker att din site är hackad. En ökande andel intrång görs för att använda din site som ett verktyg för något annat. Det kan vara att hacka mer intressanta mål, att lura Google eller för att lagra filer med olagligt innehåll.

Hur hanteras uppdateringar

WordPress har ett inbyggt system som gör de flesta uppdateringar ganska enkla. Det är både bra och dåligt. Bra för att när en uppdatering går som den ska så gör det processen väldigt smidig. Det kan dock vara lite riskfyllt om man uppdaterar för lättvindigt. En uppdatering kan faktiskt gå snett av olika skäl och då gäller det att man klarar av att felsöka och fixa felet.

Regel nummer ett är att man ska ha gjort en backup precis innan man sätter igång med uppdateringar.

Om man använder tillägg eller teman som inte finns på WordPress officiella site varierar det en hel del. Vissa tillägg har fullt fungerande uppdateringssystem som är lika bra som WordPress egna medans andra kräver manuell uppladdning via ftp.

Steg för steg

Om det är mycket som ska uppdateras samtidigt ska man ta det i flera små steg. Mellan varje steg är det bra att testa igenom siten för att hitta uppenbara fel. Helst bör man använda en annan webbläsare när man klickar igenom eftersom en site kan bete sig annorlunda när man är inloggad jämfört med när en anonym (icke inloggad) användare klickar runt.

Steg 1 Uppdatera WordPress självt

Steg 2 Uppdatera ditt tema

Steg 3 Uppdatera tillägg, ett  i taget.

När du jobbar dig genom de plugins som ska uppdateras så ska du ta dem i en viss ordning. Många utvecklare arbetar med något som heter semantiska versioner som kan vara bra att känna till.

1. Tillägg som uppdateras från t.ex 2.1.1 till 2.1.2, d.v.s den tredje siffran i versionsnumret ändras. Detta kallas för en PATCH och en tumregel som många utvecklare följer är att en patch aldrig ska kunna ställa till med problem i en existerande installation.

2.Tillägg som uppdateras från 2.1.2 till 2.2, d.v.s den andra siffran i versionsnumret ändras. Detta kallas för en MINOR uppdatering. Tumregeln säger att en minor  uppdatering inte ska ändra något stort i en existerande installation. Det kan t.ex hända att man måste titta igenom inställningar efter att ha gjort en minor uppdatering. Vanligast är dock att en minor uppdatering helt enkelt innebär ny funktionalitet.

3.Tillägg som uppdateras från t.ex 2.2 till 3.0, d.v.s den första siffran i versionsnumret ändras. Detta kallas för en MAJOR uppdatering och kan t.ex innebära att siten kommer vara i maintenance mode en kort stund för att ändra på databasstrukturen.

Vår rekommendation är att uppdatera i ordningen patch, minor och sist major. Ju större versionsuppdatering det handlar om, desto större anledning att läsa igenom vad utvecklaren har skrivit om den aktuella uppdateringen. Inför en major uppdatering rekommenderar vi att göra ytterligare en backup innan man genomför uppdateringen.

Slutsats

Att sköta löpande uppdateringar är en av de viktigaste delarna i en långsiktig underhållsplan för WordPress. Många av de uppdateringar som släpps korrigerar ett eller flera säkerhetsproblem. Att inte ha senaste säkra versionen av WordPress kärna och alla tillägg och teman innebär därför en stor säkerhetsrisk.

Andra delar i serien<< WordPress backupWordPress hälsokontroll >>