WordPress hälsokontroll

Det är är del 4 av 5 i artikelserien Löpande underhåll för WordPress

Utöver att hålla din WordPress-site uppdaterad så behöver man göra regelbundna kontroller av sitens generella hälsa och välmående. Här ingår både säkerhet, prestanda och en del annat.

Prestanda

Förutom ”allt annat” så tittar Google och andra sökmotorer på hur snabb din webbsite är. Orsaken är enkel, en besökare som söker efter  något vill helst komma till en sida som är både relevant och som inte låter besökaren vänta onödigt länge. Därför behöver du inte bara fokusera på bra och relevant innehåll, du måste också se till att din site går snabbt.

Det räcker tyvärr inte att kontrollera prestanda en gång och sen vara nöjd. I takt med att innehållet på din site ändras och nya versioner av diverse plugins kommer på plats så finns risken att prestanda ändras på grund av ändringar du själv gör. Trafiken till din webbsida påverkar också prestanda, ju fler samtidiga besökare du har desto större risk för att din site kan börja gå långsamt. Du kan också råka ut för att den servern som ditt webhotell har lagt din site på har för många andra populära webbsiter på sig som leder till att prestanda på sin site påverkas negativt.

Vi rekommenderar att du testar prestanda på din site med något av följande verktyg:

Säkerhet

Det finns många inställningar i och utanför din WordPress-installation som kan påverka säkerheten. Förutom att se till att du har den senaste versionen av alla komponenter är det nödvändigt att söka igenom din WordPress-site för eventuella problem. Det finns i huvudsak två typer av verktyg som kan hjälpa dig att identifiera problem, externa och interna verktyg.

Ett externt verktyg scannar din website utifrån utan tillgång till någon specifik information om hur din site fungerar på insidan. En fördel med sådana verktyg är att de arbetar på ungefär samma sätt som en hackare skulle göra. Det kan faktiskt vara lite skrämmande att se hur mycket det går att ta reda på en webbsite genom att scanna den utifrån. Man kan oftast få reda på att du använder WordPress, vilken version du använder och om du har någon av de vanligaste pluginsen. Men det finns mycket mer information som går att få fram den här vägen. Det är värt att upprepa allt du kan hitta med ett externt verktyg skulle en hackare också kunna hitta och i värsta fall agera på.

Exempel på externa verktyg är

Interna verktyg skannar din site från insidan. De får fram en del information som inte går att få fram med externa verktyg. Lite förenklat kan man säga att externa verktyg är bra på att se potentiella problem medans interna verktyg dessutom kan se om det redan har hänt något.

Genom att skanna inifrån kan ett internt verktyg få fram väldigt mycket mer information jämfört med ett externt verktyg. Exempel på det är att titta på om någon enskild fil har ändrats jämfört med hur den såg ut när de installerades eller om det finns filer i kataloger som inte borde finnas där.

Exempel på interna verktyg/tillägg

 

 

Slutsats

Att ha en snabb och säker site kräver att man tar reda på hur situationen ser ut idag. Det första naturliga steget är att mäta med något av alla verktyg som finns tillgängliga och som kan avslöja både säkerhets- och prestandaproblem. En långsiktig underhållsplan för WordPress bör innehålla att man gör regelbundna mätningar med båda sorternas verktyg.

Andra delar i serien<< Uppdatera WordPressKommentarer och spam >>